Våra senaste

Event

Kurs klippklättring

Fortsättningskurs klippklättring

Vi kör en fortsättningskurs i klippklättring, som vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har motsvarande kunskaper. Dvs du ska vara bekväm med att bygga ankare på egna säkringar, och fira/topprepsklättra på dem. Fokus på kursen formar vi efter vad deltagarna har för mål. Förslag på fokus kan vara att börja ledklättra på egna säkringar, men kan du redan detta kan vi gå vidare med tex långtursfokus eller räddning/problemlösning i vertikal miljö. Efter anmälan kontaktar vi er och pratar om var ni står och vad ni vill med er klättring, och planerar kursen utifrån det.

En speciell sak för årets kurs är att vi börjar med att ses ett par timmar inomhus, och går igenom en del moment som vi kan göra inomhus. Efter det är kursen två dagar på Kullaberg, där det finns möjlighet att bo över i tält mellan lördagen och söndagen. Dubbelkolla att du kan både inomhustillfället och helgen på Kullaberg innan du anmäler dig.

Transport ingår inte i kursen, förslagsvis koordinerar eleverna och samåker.

Max antal deltagare på kursen är 8, för att kursen ska bli av måste det bli 3 deltagare, blir det färre än så ställer vi in (och pengarna återbetalas till de som anmält sig).

Vi vill också att du innehar rött kort för inomhusvägg för att kunna gå kursen.

(Måste vara medlem i någon klubb ansluten i Svenska klätterförbundet för att få gå kursen)

Det finns inga lediga platser

Eventet har passerat

Ledkurs inne

Ledkurs

Ledkurs med Ilona (rött kort)

2 tillfällen, båda är obligatoriska 

    

Det finns inga lediga platser

Eventet har passerat

Topprepskurs inne

Topprepskurs

Topprepskurs med Tony och Fredrik. Två obligatoriska tillfällen.

Det finns inga lediga platser

Eventet har passerat

Topprepskurs inne

Topprepskurs

Topprepskurs med Tony och Fredrik. Två obligatoriska tillfällen.

Det finns inga lediga platser

Eventet har passerat

Uppklättring

Uppklättring, led

Detta är ett tillfälle för dig som kan säkra och klättra led men som inte har det röda kortet. Det är ingen kurs och du förutsätts ha kunskap som minst motsvarar de krav som ställs av Svenska Klätterförbundet. Har du inte tillräcklig nivå blir du inte godkänt men erlagd avgift kommer inte att återbetalas.

Upplägget är att deltagare parvis tilldelas en 40 minuters slot under uppklättringstillfället där första halvan används till teoriprovet (15 frågor för led) och andra halvan till det praktiska provet. Den exakta tiden kommer att skickas ut via email några dagar innan uppklättringen. All utrustning som behövs finns att låna. Anmälan stänger 24h innan uppklättringen.

Här är en film från SKF som visar topprepsklättring och kamratkontroll: https://www.youtube.com/watch?v=VllnhT_tm8k&t=5s

Det finns inga lediga platser

Eventet har passerat

Uppklättring

Uppklättring, topprep

Detta är ett tillfälle för dig som kan säkra topprep men som inte har det gröna kortet. Det är ingen kurs och du förutsätts ha kunskap som minst motsvarar de krav som ställs av Svenska Klätterförbundet. Har du inte tillräcklig nivå blir du inte godkänt men erlagd avgift kommer inte att återbetalas.

Upplägget är att deltagare parvis tilldelas en 40 minuters slot under uppklättringstillfället där första halvan används till teoriprovet (10 frågor för topprep) och andra halvan till det praktiska provet. Den exakta tiden kommer att skickas ut via email några dagar innan uppklättringen. All utrustning som behövs finns att låna. Anmälan stänger 24h innan uppklättringen.

Här är en film från SKF som visar topprepsklättring och kamratkontroll: https://www.youtube.com/watch?v=VllnhT_tm8k&t=5s

Det finns inga lediga platser

Eventet har passerat

Ledkurs inne

Ledkurs

Ledkurs inomhus. (rött kort)

För att gå kursen behöver du inneha grönt kort, samt topprepsklättrat aktivt minst en månad.

(Observera att kursen består av två tillfällen á 2h, och att man måste deltaga båda dagarna. )

Det finns inga lediga platser

Eventet har passerat

Topprepskurs inne

Topprepskurs

Topprepskurs med Niklas. Två obligatoriska tillfällen.

Det finns inga lediga platser

Eventet har passerat

Topprepskurs inne

Topprepskurs

Topprepskurs med Fredrik och Ilona. Två obligatoriska tillfällen.

Det finns inga lediga platser

Eventet har passerat

Ledkurs inne

Ledkurs

Ledkurs inomhus. (rött kort)

För att gå kursen behöver du inneha grönt kort, samt topprepsklättrat aktivt minst en månad. Kontakta kursansvarig om du har några funderingar.

(Observera att kursen består av två tillfällen á 2h, och att man måste deltaga båda dagarna. )

Det finns inga lediga platser

Eventet har passerat