Vi som driver Skånes Klätterklubb gör så ideellt.
Innan du kontaktar oss var noga med att försöka hitta informationen du söker här på hemsidan.
Tack på förhand!

Styrelseposter

...

Ordförande

Simon Månsson

Ordföranden har det yttersta ansvaret för att klubbens verksamhet bedrivs som avsett. Men låt det inte hindra dig från att kontakta honom, han är en trevlig prick.

Rör era frågor bokningar, prova-på, kurser, juniorträning eller liknande ber vi er leta vidare i listan av personal under Funktionärsposter. Det finns ansvarig personal för alla dessa olika områden.

...

Sekreterare

Anna Stenvall

Sekreteraren ser bl.a. till att möten bokförs och följs upp. Kontakta henom ifall du vill veta vad som beslutades på t.ex. senaste styrelsemötet.

...

Kassör

Niklas Karlsson

Trots att SKK är en ideell förening har klubben en viss omsättning. Kassören ansvarar för att in och ut -flödet av pengar sker som det ska. Kontakta honom ifall du som aktiv behöver ersättning för någon utgift.

...

Junioransvarig

Paula Quinon

Samordnar träningsgrupperna för knattar och juniorer. Kontakta henom ifall du har barn som du vill ska ha del av klättergemenskapen.

...

Vice ordförande

Christoffer Cederberg

Tar orfdörandes ansvar om ordförande är frånvarande. Är också ansvarig för att materialet på väggen och väggen i sig. Kontakta vice ordförande ifall t.ex. du anser att något rep är undermåligt, skorna är för små eller om du tycker att färgen på greppen är fel.

...

Medlemsregistrator

David Olsson

Medlemsregistrator har hand om medlemsregistret och håller koll på vad som gäller för er som medlemmar. Fråga om du har frågor angående klätterförbundet, försäkringar eller medlemskapet generellt.

...

Informationsansvarig

Philip Olsson

Ser till att medlemmarna löpande får relevant information om vad som händer i SKK.

...

Personalansvarig

Astrid Hermansson

Personalansvarige har ansvaret och koordinerar de som håller klubben öppen (kvällsansvariga, prova-på-ansvariga). Kontakta henom ifall du vill jobba som kvällsansvarig eller på annat sätt engagera dig i klubben.

...

It-ansvarig

Viktor Kertesz

Ser till att framförallt hemsidan fungerar som den ska. Meddela honom ifall du tycker att någon del av hemsidan uppför sig konstigt, eller ifall du tycker att någon funktion saknas.

Junioransvariga

...

Juniortränare Måndag

Paula Quinon

Tränar juniorerna på måndagar

...

Juniortränare Måndag

Olof Beckman

Tränar juniorerna på måndagar

...

Juniortränare Måndag

Olof Beckman

Tränar juniorerna på måndagar

...

Juniortränare Tisdag

Petter Kättström

Tränar juniorerna på tisdagar

...

Juniortränare Tisdag

Johanna Günther

Tränar juniorerna på tisdagar

...

Juniortränare Tisdag

Andras Turi

Tränar juniorerna på tisdagar

...

Juniortränare Onsdag

Petar Bavcandziev

Tränar juniorerna på onsdagar 

...

Juniortränare Onsdag

Adrian Heldrup

Tränar juniorerna på onsdagar 

...

Juniortränare Onsdag

Louise Brisenson

Tränar juniorerna på onsdagar 

...

Juniortränare Torsdag

Oskar Heimer

Tränar juniorerna på torsdagar

...

Juniortränare Torsdag

Miriam Borg

Tränar juniorerna på torsdagar

...

Juniortränare Fredag

Peter Astberg

Tränar juniorerna fredagar

...

Juniortränare Fredag

Jonas Andersson

Tränar juniorerna fredagar

...

Juniortränare Fredag

Carl Nilsask

Tränar juniorerna fredagar

...

Juniortränare Fredag

Simon Kristoffersson Lind

Tränar juniorerna fredagar

Funktionärsposter

...

Ledbyggaransvarig

Peter Astberg

Ledbyggaransvarig ser till att det kontinuerligt byggs nya leder på både rep- och boulderväggarna t.ex genom att arrangera ledbyggardagar. Hit kan du vända dig ifall du är intresserad av att vara med och bygga, tycker att det byggs för lite med rosa grepp eller har synpunkter på vilka leder som sitter uppe på väggen.

...

Jämställdhetsansvarig

Justinas Smertinas

Jämställdhetsansvarig ser till att alla medlemmar behandlas lika oavsett t.ex. kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnicitet, och att internationellt engagemang i klubben främjas. Känner du dig diskriminerad eller tycker att någon jämställdhetsfråga bör tas upp med styrelsen eller årsmötet är du välkommen ett kontakta henom.

...

Bokningsansvarig

Joana Ribeiro

Bokningsansvarige samordnar bokningar av väggen.

...

Accessansvarig

Fredrik Mattisson

Kontaktperson för SKK i accessfrågor.

...

Kursansvarig inne

Fredrik Brödje

Planerar kursverksamheten inomhus.

...

Kursansvarig ute

Fredrik Brödje

Planerar kursverksamheten utomhus.

...

Prova-på-ansvarig

David Karlsson

Ansvarar för att lördagarnas prova-på klättring fungerar som de ska.

...

Säkerhetsansvarig inne

Philip Olsson

Ansvarar för säkerheten i lokalen.

...

Bibliotikarie och materialansvarig

Fredrik Mattisson

Vederbörande ansvarar för SKKs bibliotek, samt utematerial.

...

Utflyktskoordinator

Fredrik Brödje

Ansvarig för att styra upp diverse spännande resor för klubbens medlemmar.

...

Utflyktskoordinator

Tobias Biermann

Ansvarig för att styra upp diverse spännande resor för klubbens medlemmar.

...

Säkerhetskommité ute

Fredrik Rapp

Arbetar kontinuerligt med säkerheten vid våra lokala skånska klippor.


...

Säkerhetskommité ute

Philip Olsson

Arbetar kontinuerligt med säkerheten vid våra lokala skånska klippor.


...

Team Skåneansvarig

Jason Beech

Personen med denna rollen ansvarar för samordnandet av Team Skåne.

...

Tävlingsansvarig

Jonas Andersson

Anordnar klubbens tävlingar.