Styrelseposter

...

Anna Stenvall

Ordförande

Ordföranden har det yttersta ansvaret för att klubbens verksamhet bedrivs som avsett. Men låt det inte hindra dig från att kontakta denne, hen är en trevlig prick.

Rör era frågor bokningar, prova-på, kurser, juniorträning eller liknande ber vi er leta vidare i listan av personal under Funktionärsposter. Det finns ansvarig personal för alla dessa olika områden.

...

Justinas Smertinas

Sekreterare

Sekreteraren ser bl.a. till att möten bokförs och följs upp. Kontakta henom ifall du vill veta vad som beslutades på t.ex. senaste styrelsemötet.

...

Niklas Karlsson

Kassör

Trots att SKK är en ideell förening har klubben en viss omsättning. Kassören ansvarar för att in och ut -flödet av pengar sker som det ska. Kontakta honom ifall du som aktiv behöver ersättning för någon utgift.

...

Paula Quinon

Junioransvarig

Samordnar träningsgrupperna för knattar och juniorer. Kontakta henom ifall du har barn som du vill ska ha del av klättergemenskapen.

...

Otto Holmström

Vice ordförande

Tar orfdörandes ansvar om ordförande är frånvarande. Är också ansvarig för att materialet på väggen och väggen i sig. Kontakta vice ordförande ifall t.ex. du anser att något rep är undermåligt, skorna är för små eller om du tycker att färgen på greppen är fel.

...

David Olsson

Medlemsregistrator

Medlemsregistrator har hand om medlemsregistret och håller koll på vad som gäller för er som medlemmar. Fråga om du har frågor angående klätterförbundet, försäkringar eller medlemskapet generellt.

...

Johannes Wadenbäck

Informationsansvarig

Ser till att medlemmarna löpande får relevant information om vad som händer i SKK.

...

Pontus Hofrén

Personalansvarig

Personalansvarige har ansvaret och koordinerar de som håller klubben öppen (kvällsansvariga, prova-på-ansvariga). Kontakta henom ifall du vill jobba som kvällsansvarig eller på annat sätt engagera dig i klubben.

...

Johannes Wadenbäck

It-ansvarig

Ser till att framförallt hemsidan fungerar som den ska. Meddela honom ifall du tycker att någon del av hemsidan uppför sig konstigt, eller ifall du tycker att någon funktion saknas.

...

Agnes Andreasson

Suppleant

Suppleant

...

Johannes Wadenbäck

Säkerhetsansvarig

Ansvarar för säkerheten i lokalen.

Junioransvariga

...

Johanna Günther

Juniortränare Måndag

Tränar juniorerna på måndagar

...

Olof Beckman

Juniortränare Måndag

Tränar juniorerna på måndagar

...

Fredrik Havglim

Juniortränare Måndag

Tränar juniorerna på måndagar

...

Cecilia Belfrage

Juniortränare Måndag

Tränar juniorerna på måndagar

...

Lucie Quinon

Juniortränare Tisdag

Tränar juniorerna på tisdagar

...

Andras Turi

Juniortränare Tisdag

Tränar juniorerna på tisdagar

...

Anton Ristinmaa

Juniortränare Tisdag

Tränar juniorerna på tisdagar

...

Bavcandziev Petar

Juniortränare Onsdag

Tränar juniorerna på onsdagar 

...

Vera Pagh

Juniortränare Onsdag

Tränar juniorerna på onsdagar 

...

Klara Nilstun

Juniortränare Onsdag

Tränar juniorerna på onsdagar 

...

Adrian Heldrup

Juniortränare Torsdag

Tränar juniorerna på torsdagar

...

Miriam Borg

Juniortränare Torsdag

Tränar juniorerna på torsdagar

...

David Andersson

Juniortränare Torsdag

Tränar juniorerna på torsdagar

...

Johanna Günther

Juniortränare Fredag

Tränar juniorerna fredagar

...

Alexander Ristinmaa

Juniortränare Fredag

Tränar juniorerna fredagar

...

Simon Kristoffersson Lind

Juniortränare Fredag

Tränar juniorerna fredagar

Funktionärsposter

...

Peter Astberg

Ledbyggaransvarig

Ledbyggaransvarig ser till att det kontinuerligt byggs nya leder på både rep- och boulderväggarna t.ex genom att arrangera ledbyggardagar. Hit kan du vända dig ifall du är intresserad av att vara med och bygga, tycker att det byggs för lite med rosa grepp eller har synpunkter på vilka leder som sitter uppe på väggen.

...

Justinas Smertinas

Jämställdhetsansvarig

Jämställdhetsansvarig ser till att alla medlemmar behandlas lika oavsett t.ex. kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnicitet, och att internationellt engagemang i klubben främjas. Känner du dig diskriminerad eller tycker att någon jämställdhetsfråga bör tas upp med styrelsen eller årsmötet är du välkommen ett kontakta henom.

...

Linnéa Rubin

Jämställdhetsansvarig

Jämställdhetsansvarig ser till att alla medlemmar behandlas lika oavsett t.ex. kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnicitet, och att internationellt engagemang i klubben främjas. Känner du dig diskriminerad eller tycker att någon jämställdhetsfråga bör tas upp med styrelsen eller årsmötet är du välkommen ett kontakta henom.

...

Linnéa Mörk

Bokningsansvarig

Bokningsansvarige samordnar bokningar av väggen.

...

Fredrik Brödje

Accessansvarig

Kontaktperson för SKK i accessfrågor.

...

Philip Olsson

Accessansvarig

Kontaktperson för SKK i accessfrågor.

...

Fredrik Mattisson

Kursansvarig inne

Planerar kursverksamheten inomhus.

...

Fredrik Mattisson

Kursansvarig ute

Planerar kursverksamheten utomhus.

...

Albin Jonsson

Prova-på-ansvarig

Ansvarar för att lördagarnas prova-på klättring fungerar som de ska.

...

Fredrik Mattisson

Bibliotekarie och materialansvarig

Vederbörande ansvarar för SKKs bibliotek, samt utematerial.

...

Tobias Biermann

Utflyktskoordinator

Ansvarig för att styra upp diverse spännande resor för klubbens medlemmar.

...

Fredrik Rapp

Säkerhetskommité ute

Arbetar kontinuerligt med säkerheten vid våra lokala skånska klippor.


...

Philip Olsson

Säkerhetskommité ute

Arbetar kontinuerligt med säkerheten vid våra lokala skånska klippor.


...

Simon Månsson

Valberedning

Ser till att hitta nya kandidater till nästkommande styrelse.

...

Bengt Meuller

Valberedning

Ser till att hitta nya kandidater till nästkommande styrelse.

...

Jonas Andersson

Tävlingsansvarig

Anordnar klubbens tävlingar.

...

Louis Eberstål

Klättring för föräldralediga-ansvarig

Ansvarar för klättring för föräldralediga. 

...

Johan Larsson

Klättring för föräldralediga-ansvarig

Ansvarar för klättring för föräldralediga.