Vi som driver Skånes Klätterklubb gör så ideellt.
Innan du kontaktar oss var noga med att försöka hitta informationen du söker här på hemsidan.
Tack på förhand!

Styrelseposter

...

Ordförande

Simon Månsson

Ordföranden har det yttersta ansvaret för att klubbens verksamhet bedrivs som avsett. Men låt det inte hindra dig från att kontakta henom, hen är en trevlig prick.

Skicka mejl
...

Sekreterare

Katinka Johansson

Sekreteraren ser bl.a. till att möten bokförs och följs upp. Kontakta henom ifall du vill veta vad som beslutades på t.ex. senaste styrelsemötet.

Skicka mejl
...

Kassör

Niklas Karlsson

Trots att SKK är en ideell förening har klubben en viss omsättning. Kassören ansvarar för att in och ut -flödet av pengar sker som det ska. Kontakta honom ifall du som aktiv behöver ersättning för någon utgift.

Skicka mejl
...

Junioransvarig

Jason Beech

Samordnar träningsgrupperna för knattar och juniorer. Kontakta henom ifall du har barn som du vill ska ha del av klättergemenskapen.

Skicka mejl
...

Vice ordförande

Anton Nilsson

Tar orfdörandes ansvar om ordförande är frånvarande. Är också ansvarig för att materialet på väggen och väggen i sig. Kontakta vice ordförande ifall t.ex. du anser att något rep är undermåligt, skorna är för små eller om du tycker att färgen på greppen är fel.

Skicka mejl
...

Medlemsregistrator

David Olsson

Medlemsregistrator har hand om medlemsregistret och håller koll på vad som gäller för er som medlemmar. Fråga om du har frågor angående klätterförbundet, försäkringar eller medlemskapet generellt.

Skicka mejl
...

Informationsansvarig

Philip Olsson

Ser till att medlemmarna löpande får relevant information om vad som händer i SKK.

Skicka mejl
...

Personalansvarig

Lise Johnsson

Personalansvarige har ansvaret och koordinerar de som håller klubben öppen (kvällsansvariga, prova-på-ansvariga). Kontakta henom ifall du vill jobba som kvällsansvarig eller på annat sätt engagera dig i klubben.

Skicka mejl
...

It-ansvarig

Sofia Borgå

Ser till att framför allt hemsida fungerar som den ska. Meddela honom ifall du tycker att någon del av hemsidan uppför sig konstigt, eller ifall du tycker att någon funktion saknas.

Skicka mejl

Junioransvariga

...

Juniortränare Måndag

Freja Beech

Tränar juniorerna på måndagar

Skicka mejl
...

Juniortränare Måndag

Anton Nilsson

Tränar juniorerna på måndagar

Skicka mejl
...

Juniortränare Måndag

Paula Quinon

Tränar juniorerna på måndagar

Skicka mejl
...

Juniortränare Tisdag

Johannes Wadenbäck

Tränar juniorerna på tisdagar

Skicka mejl
...

Juniortränare Tisdag

Johanna Günther

Tränar juniorerna på tisdagar

Skicka mejl
...

Juniortränare Tisdag

Elysia Jellema

Tränar juniorerna på tisdagar

Skicka mejl
...

Juniortränare Onsdag

Bengt Meuller

Tränar juniorerna på onsdagar 

Skicka mejl
...

Juniortränare Onsdag

Adrian Heldrup

Tränar juniorerna på onsdagar 

Skicka mejl
...

Juniortränare Onsdag

Isak Ingerholt

Tränar juniorerna på onsdagar 

Skicka mejl
...

Juniortränare Torsdag

Mattias Akke

Tränar juniorerna på torsdagar

Skicka mejl
...

Juniortränare Torsdag

Shawn Keating

Tränar juniorerna på torsdagar

Skicka mejl
...

Juniortränare Fredag

Peter Astberg

Tränar juniorerna fredagar

Skicka mejl
...

Juniortränare Fredag

Jonas Andersson

Tränar juniorerna fredagar

Skicka mejl

Funktionärsposter

...

Ledbyggaransvarig

Carl Nilsask

Ledbyggaransvarig ser till att det kontinuerligt byggs nya leder på både rep- och boulderväggarna t.ex genom att arrangera ledbyggardagar. Hit kan du vända dig ifall du är intresserad av att vara med och bygga, tycker att det byggs för lite med rosa grepp eller har synpunkter på vilka leder som sitter uppe på väggen.

Skicka mejl
...

Jämställdhetsansvarig

Lise Johnsson

Jämställdhetsansvarig ser till att alla medlemmar behandlas lika oavsett t.ex. kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnicitet, och att internationellt engagemang i klubben främjas. Känner du dig diskriminerad eller tycker att någon jämställdhetsfråga bör tas upp med styrelsen eller årsmötet är du välkommen ett kontakta henom.

Skicka mejl
...

Bokningsansvarig

Love Sjögren

Bokningsansvarige samordnar bokningar av väggen.

Skicka mejl
...

Accessansvarig

Fredrik Mattisson

Kontaktperson för SKK i accessfrågor.

Skicka mejl
...

Kursansvarig inne

Fredrik Mattisson

Planerar kursverksamheten inomhus.

Skicka mejl
...

Kursansvarig ute

Fredrik Mattisson

Planerar kursverksamheten utomhus.

Skicka mejl
...

Prova-på-ansvarig

David Karlsson

Ansvarar för att lördagarnas prova-på klättring fungerar som de ska.

Skicka mejl
...

Säkerhetsansvarig inne

Philip Olsson

Ansvarar för säkerheten i lokalen.

Skicka mejl
...

Bibliotikarie och materialansvarig

Sarah Bretschko

Vederbörande ansvarar för SKKs bibliotek, samt utematerial.

Skicka mejl
...

Utflyktskoordinator

Fredrik Brödje

Ansvarig för att styra upp diverse spännande resor för klubbens medlemmar.

Skicka mejl
...

Säkerhetskommité ute

Fredrik Rapp

Arbetar kontinuerligt med säkerheten vid våra lokala skånska klippor.


Skicka mejl
...

Säkerhetskommité ute

Philip Olsson

Arbetar kontinuerligt med säkerheten vid våra lokala skånska klippor.


Skicka mejl