KLUBBEN OCH DESS HISTORIA


Skånes Klätterklubb (SKK) har ca 500 medlemmar och är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att främja all form av klättring i regionen och fungera som en social knutpunkt för alla klätterintresserade. Klubbens kärna är "Väggen" som ligger på Östratornsvägen 2 i Lund, och är en ombyggd lada med klätterväggar för både bouldering och rep.

SKK bildades 1973 av en handfull eldsjälar i Lund/Malmö-regionen. SKK är, i likhet med många andra klubbar i landet, ansluten till Svenska Klätterförbundet (SKF). SKF är i sin tur anslutet till den internationella organisationen Union Internationale des Associations d´Alpinisme (UIAA).

Vad Skånes Klätterklubb erbjuder


Skånes klätterklubb vänder sig till gamla och unga, lätta och tunga, nybörjare som experter och erbjuder ett flertal klättringsverksamheter, som prova-på klättring inomhus, kurser inne och ute, juniorgrupper för olika åldrar och öppettider för klätterträning. Som medlem i Skånes klätterklubb erbjuds du dessutom att följa med på klubbresor, låna utrustning, få rabatter i flera friluftsbutiker, låna filmer och böcker i vårt bibliotek, gå kurser till reducerat pris, få rese/expeditionsbidrag, och givetvis, ta del av vår fantastiska gemenskap!