Syftet med Team Skåne är att stödja medlemmar i Skånes klätterklubb som är seriöst intresserade av att tävla.


Medlemmar i Team Skåne fungerar i tävlingssammanhang som ambassadörer för Skånes klätterklubb och ska förmedla de värderingar som är grundstommen i svenska klätterförbundet, vilket är följande:


  • Ödmjukhet
  • Glädje
  • Ambition
  • Professionalism
  • "Sportsmanship"

Det innebär att atleterna i Team Skåne vid varje givet tillfälle ska agera som förebilder, i dialog med såväl övriga medlemmar i Team Skåne som andra atleter och medverkande vid tävlingar.

Kriterier för medlemskap i Team Skåne

Krav:


Måste vara medlem i SKK.

Tävla nationellt eller internationellt (IFSC tävling) minst två gånger/år.

Hålla i ett träningsseminarium eller liknande en gång/år för Team Skåne.

Vid tävlingar ska medlemmar representera Skånes klätterklubb (där det är möjlig - i visa internationella tävlingar är representation av klättrarens landslag ett måste).

På tävling ska Team Skåne tröja bäras samt SKK`s logga finnas på tävlingskläder (vid internationella tävlingar ska tävlingskläder från Svenska klätterförbundet användas och SKK´s emblem ska även användas på tävlingskläder).


Förmåner:


Stöd från gruppen och gemenskapen.

Träningsseminarier.

Tävlingskläder.

Tillgång till klubbens träningslokal utanför ordinarie träningstid (nyckel/alt team nyckel).

Ekonomiskt stöd för att kunna delta i SM, NM och Sverigecup.


Ansökan:


Ansökan sker löpande till Team Skånes coach och gäller direkt.

Aktuella för att bli medlem i Team Skåne är de klättrare som redan har viss tävlingserfarenhet och har ambitionen att tävla aktivt.