KURSER OCH UPPKLÄTTRING


Skånes klätterklubb är ansluten till Svenska klätterförbundet och det krävs därför ett särskilt certifikat för att få klättra med rep på vår inomhusvägg. För din egen säkerhets skull och för att hålla god kvalitet på klättringen i allmänhet så är det starkt rekommenderat att gå kurs innan du börjar klättra. Vare sig du väljer att klättra inne eller ute.

Skånes Klätterklubb erbjuder regelbundet kurser i inomhusklättring. Utomhuskurser erbjuds när behov finns, vanligtvis en gång per år. Efter genomförd och godkänd inomhuskurs erhålls ett topprepskort eller ledkort. Dessa kort tillåter dig att klättra med rep på alla klätterklubbar anslutna till Svenska klätterförbundet. Kurser som vi ger läggs upp under sidan Event.

Samtliga kurser som arrangeras av Skånes klätterklubb genomförs med en av Svenska klätterförbundets auktoriserade instruktörer.

Om du är intresserad av att gå en kurs men det för närvarande inte finns någon upplagd så kan du få e-post då en sådan kurs skapas.
Detta gör du genom att logga in på ditt konto på Skånes Klätterklubbs hemsida, har du inget konto så kan du skapa ett utan kostnad. Väl inloggad kan du i menyn till vänster se Prenumerationer. Där kan du välja de events du vill få information om då de skapas. Exempelvis kan man där följa taggen Topprepskurs. E-post skickas direkt till dig då ett event skapas med de taggar du valt.

Om du anser att du har tillräckligt med kunskaper för att få ett topprepskort eller ledkort kan du göra en uppklättring för en kostnad av 150 kr för medlemmar och 200:- för icke medlemmar. Det innebär att du får visa för en instruktör att du besitter de kunskaper som krävs för ett topprepskort eller ett ledkort. Observera att detta inte är någon kurs, kom väl förberedd! Uppklättringen inleds med ett kort skriftligt prov. Fråga kvällsansvarig om någon är på plats som kan hålla en uppklättring eller håll utkik på hemsidan för uppklättringstillfälle. 

Tillgängliga kurser

Kamraträddning handlar om att reda ut jobbiga situationer i vertikal miljö, tex att en replagskamrat skadar sig. Det är en stark rekommendation att du gått räddningskurserna innan du ger dig ut på långturer. Kursen ger eleverna en ökad systemförståelse, och lär ut bra verktyg som kan användas för att reda ut kniviga situationer på ett effektivt sätt.

För att gå räddningskurs 2 ska du vara van att ledklättra på egna säkringar, samt ha gått räddningskurs 1 eller ha motsvarande kunskaper. Du bör också ha repeterat kunskaperna från räddningskurs 1 så du har dem aktuella. Räddning 2 handlar om räddning av försteman i olika jobbiga scenarier, tex att repet är för kort för att fira ner den skadade, eller den skadade hänger långt åt sidan efter en travers.

Kursen är två dagar, vanligtvis på Kullaberg, med övernattning. För att få deltaga måste du vara medlem i SKK.

Pris: 1800 SEK