KURSER OCH UPPKLÄTTRING


Skånes klätterklubb är ansluten till Svenska klätterförbundet och det krävs därför ett särskilt certifikat för att få klättra med rep på vår inomhusvägg. För din egen säkerhets skull och för att hålla god kvalitet på klättringen i allmänhet så är det starkt rekommenderat att gå kurs innan du börjar klättra. Vare sig du väljer att klättra inne eller ute.

Skånes Klätterklubb erbjuder regelbundet kurser i inomhusklättring. Utomhuskurser erbjuds när behov finns, vanligtvis en gång per år. Efter genomförd och godkänd inomhuskurs erhålls ett topprepskort eller ledkort. Dessa kort tillåter dig att klättra med rep på alla klätterklubbar anslutna till Svenska klätterförbundet. Kurser som vi ger läggs upp under sidan Event.

Samtliga kurser som arrangeras av Skånes klätterklubb genomförs med en av Svenska klätterförbundets auktoriserade instruktörer.

Det finns ingen kölista till kurserna men däremot kan du få information om när det finns kurser tillgänglig på hemsidan. Maila kursansvarig och specificera gärna vilken sorts kurs det gäller så att vi kan se ungefär hur stort intresset för kurser är.

Tillgängliga kurser