Engagera dig i SKK

Skånes klätterklubb drivs ideellt och vi medlemmar måste hjälpas åt för att klubben ska leva vidare på ett så bra sätt som möjligt. Genom att engagera sig i klubben bidrar du till att klättermöjligheterna i Skåne håller hög kvalité samtidigt som du kan träffa massor av nya klättervänner och få ökad tillgång till träningslokalen. Observera att du inte behöver vara en erfaren klättrare för att engagera dig. Tvärtom välkomnar klubben alla som vill hjälpa till. För att alla medlemmar ska representeras strävar vi efter att vi som driver klubben ska vara så blandade som möjligt.

Vill du engagera dig? Kontakta personalansvarig