Bibliotek

Skånes klätterklubb har ett välfyllt Bibliotek, med klätterförare, instruktionsböcker, biografier mm. Biblioteket är gratis att nyttja för alla medlemmar. Utlåningen går till enligt följande:

  1. Logga in på hemsidan och klicka på Biblioteket i vänsterkanten
  2. Leta upp en bok du är intresserad av och klicka på "Låna bok" uppe till höger.
  3. Nu får du godkänna villkoren, dvs. du är ansvarig för boken, och om du inte lämnar tillbaka den eller lämnar tillbaka den i undermåligt skick så är du ersättningsskyldig.
  4. Boken är nu reserverad för uthämtning en vecka. Kontakta Bibliotekarien och kom överens om när du kan hämta boken.
  5. När du får boken startar lånetiden, som för närvarande är tre veckor.

Du kan max reservera/låna två böcker åt gången. Observera att du är ansvarig för boken tills det du har lämnat den i brevlådan till höger om bok-skåpet samt mailar Bibliotekarien, eller lämnat den till Bibliotekarien direkt. Om du lägger den på något annat ställe på SKK (som i kassan) så är den inte återlämnad och du ansvarar för den om den kommer bort. Ha också god framförhållning, bibliotekarien är den enda som lämnar ut böcker, och är inte på SKK varje dag, och är inte heller stand by att komma på direkten när du vill låna en bok.

Klätterutrustning mm.

Skånes Klätterklubb har en del utrustning för utomhusklättring som medlemmar kan låna gratis. För närvarande finns ingen funktionalitet för detta på hemsidan, utan du mailar Bibliotekarien och säger när du vill låna utrustningen. Du kan boka detta i förväg, typiskt för att planera en resa. Det vanliga är att du lånar en vecka. Klubbarrangemang (kurser, utflykter etc) har företräde till utrustningen. Notera att bibliotekarien inte är på SKK varje dag, så ha framförhållning och hör av dig i god tid. Just nu finns följande utrustning till låns:

  • Två kompletta trad-rack (Ett rack: En uppsättning camalots, två kilset, fem skruvkarbiner, en kilpetare)
  • Isklätterutrustning
  • Hjälmar
  • Slackline
  • Lavinkit (Ortovox Rescue Set Diract Voice)

Ingen mjukvara (Rep, slingor eller selar) finns att låna

Crashpads


SKK har ett gäng crashpads som medlemmar kan låna gratis. Vill du låna crashpad är det bara att dyka upp under öppettider och prata med kvällsansvarig. När du lånar skriver kvällsansvarig upp utlåningen i en pärm i det blå skåpet, och du ska se till att du stryks och att paddan låses fast när du lämnar tillbaka den.

Utlåningstiden är normalt sett över helgen. Vill du låna en padda en hel vecka, tex till en resa, så är det OK, men var noga med att skriva en notis om det i pärmen, så vi vet att den inte har försvunnit. Observera att även de som är engagerade ska skriva upp i pärmen när de lånar padda.

Längre lånetiden än en vecka är inte OK. Vänligen lämna tillbaka paddan du lånat så fort du kan så fler kan åtnjuta denna fina medlemsförmån.

Vi har inget system för att "boka" crashpad. Nya kvällsansvariga kan kontakta Bibliotekarien för koden till paddorna.