Bibliotek

Skånes klätterklubb har ett välfyllt Bibliotek, med klätterförare, instruktionsböcker, biografier mm. Biblioteket är gratis att nyttja för alla medlemmar. Utlåningen går till enligt följande:

  1. Logga in på hemsidan och klicka på Biblioteket i vänsterkanten
  2. Leta upp en bok du är intresserad av och klicka på "Låna bok" uppe till höger.
  3. Nu får du godkänna villkoren, dvs. du är ansvarig för boken, och om du inte lämnar tillbaka den eller lämnar tillbaka den i undermåligt skick så är du ersättningsskyldig.
  4. Boken är nu reserverad för uthämtning en vecka. Kontakta Bibliotekarien och kom överens om när du kan hämta boken.
  5. När du får boken startar lånetiden, som för närvarande är tre veckor.

Du kan max reservera/låna två böcker åt gången. Observera att du är ansvarig för boken tills det du har lämnat den i brevlådan till höger om bok-skåpet samt mailar Bibliotekarien, eller lämnat den till Bibliotekarien direkt. Om du lägger den på något annat ställe på SKK (som i kassan) så är den inte återlämnad och du ansvarar för den om den kommer bort.

Klätterutrustning

Skånes Klätterklubb har en del utrustning för utomhusklättring som medlemmar kan låna gratis. För närvarande finns ingen funktionalitet för detta på hemsidan, utan du mailar Bibliotekarien och säger när du vill låna utrustningen. Du kan boka detta i förväg, typiskt för att planera en resa. Det vanliga är att du lånar en vecka. Klubbarrangemang (kurser, utflykter etc) har företräde till utrustningen. Just nu finns följande utrustning till låns:

  • Två kompletta trad-rack (Ett rack: En uppsättning camalots, två kilset, fem skruvkarbiner, en kilpetare)
  • Isklätterutrustning
  • Hjälmar
  • Slackline
  • Crashpads

Ingen mjukvara (Rep, slingor eller selar) finns att låna

Crashpads

Vill du lånacrashpad är det bara att dyka upp under öppettider och prata med kvällsansvarig. När du lånar skriver kvällsansvarig upp utlåningen i en pärm i det blå skåpet. Utlåningstiden är normalt sett en vecka. Nya kvällsansvariga kan kontakta Bibliotekarien för koden till paddorna.