Access Kullaberg

Access Kullaberg – läget 2011-04-07

Sedan sommarmötena i juni har Access Kullaberg under hösten 2010 och gångna vintern haft ytterligare tre arbetsmöten (101210, 110127 och 110312). Alla involverade klubbar har haft representanter på plats och diskussionerna har gått vidare om hur indikationerna på kommande accessproblem ska hanteras.

Ytterligare sporadiska kontakter har tagits med Länsstyrelsens representant Daniel Åberg ute på Kullaberg och i nuläget väntar vi på besked om att den förestående lav- och mossinventeringen är igång. Enligt tidigare uppgifter ska denna inventering på Kullabergs nordsida göras under maj/juni av en känd expert från Lunds Zoologiska museum. Enligt andra experter som Access Kullaberg har konsulterat är det mycket troligt att skyddsvärda arter kommer att identifieras, vilket naturligtvis kan komma att påverka klättermöjligheterna i hela området öster om Ablahamn. I nuläget diskuteras möjligheterna för en egen kompletterande inventering av lavar och mossor inom det aktuella området på Kullabergs nordsida.

Parallellt med lav- och mossfrågan har Länsstyrelsens representant bett lokalklubbarna att själva inventera alla Kullabergs borrbultar. På denna front har dock ännu inget nytt hänt.

Möten har också ägt rum med representanter för Länsstyrelsen i Malmö för att säkra klättermöjligheterna i Soffabacken som inom snar framtid kommer att avsättas som naturreservat, med allt vad detta innebär av förändrade förhållningsregler för besökare.

Access Kullaberg deltog 110316 i Skype-möte med Svenska Klätterförbundets Accesskommitté. Förutom stödet från lokalklubbar och Dansk Bjerg- og Klatreklub har Svenska Klätterförbundets styrelse uttalat sitt fulla stöd för accessarbetet som nu bedrivs aktivt. Förbundet har även förmedlat kontakter med Riksidrottsförbundet och Skåneidrotten som skulle se över sina möjligheter att stödja oss i ärendet.

Kontakter med juridisk expertis har också tagits för att utröna vilka möjligheter som finns för att rättsligt driva frågan om klätteraccessen på Kullaberg. I första hand har vi fått rådet att utverka status som officiell remissinstans hos Länsstyrelsen Skåne.

Framöver har Access Kullaberg planerat att arrangera lokala diskussionskvällar som är tänkta att vara öppna för klubbmedlemmar som vill veta mer om vad som händer på accessfronten och kanske har egna idéer att bidra med som kan föra processen framåt.

Access Kullaberg nås via:

Access Kullaberg
c/o Rapp
Götgatan 12c
291 33 Kristianstad
fredrikrapp(snabel-a)yahoo.se

...

Fredrik Mattisson

Inga taggar valda...

Ni måste vara inloggad och medlem för att kunna kommentera nyheten.