Länsstyrelsen ser positivt på klättring

Pressmeddelande från Länsstyrelsen

Den 24/6 avhölls ett möte med platschef Daniel Åberg på Kullaberg. Med på mötet var representanter för MKK, HK2, DBKK och SKK samt ytterligare några enskilda klättrare. På mötet framlade Åberg – som är Länsstyrelsens representant ute på berget – hur han ser på situationen och klättrarna kommenterande detta. Åberg visade positiv förståelse för klättrarnas synpunkter. Accessarbetsgruppen har även fått en skriftlig utfästelse från Åberg som varande Länsstyrelsens lokale representant där han bekräftar de positiva signalerna från myndigheten. Så här sägs det i uttalandet:

Det skall vara tydligt att Länsstyrelsens inställning till klättringen på Kullaberg är överlag positiv och att man därför är angelägna precis som klätterklubbarna om att de bultade leder som idag redan existerar blir dispensansökta (prövade mot miljöbalken) och godkända enligt de föreskrifter som gäller inom reservatet.

För att uppnå detta överenskom man på dagens möte om följande:
Länsstyrelsen med hjälp utav klubbarna avser att genomföra en moss och lav art inventering på de existerande bultade lederna i området Ablahamn - Djupadal samt fågelskyddsområdet. Resultaten utav denna inventering skall tillsammans stämmas av på ett nytt möte som förhoppningsvis kan ske redan till sen höst 2010 om inventeringarna hunnit genomföras.

Det är sedan Länsstyrelsen via förvaltningsansvarige platschef på Kullaberg Daniel Åbergs, avsikt att med hjälp utav handläggare på Länsstyrelsens naturvård och naturskyddsenheter ta fram ett underlag till mötet för vad och hur man vill att klubbarna inför den kommande dispensansökan inventerar sina leder. Klubbarna har också en andemening om att möjligtvis också förse denna lista med egna viktiga punkter ur klättringssynpunkt.

Det är klubbarnas önskemål och Daniel Åbergs intention att Länsstyrelsen också kommer att på mötet representeras utav ansvariga handläggare och övriga i ärendet från Länsstyrelsen viktiga beslutsfattare. När ovanstående art-inventering är genomförd kommer frågan om inventering och dispensansökan för de bultade leder som idag existerar på Kullaberg åter tas upp på möte mellan klättrarna och Länstyrelsen.

Med Vänlig Hälsning
Daniel Åberg
Platschef, Kullabergs Naturreservat
Länsstyrelsen i Skåne län
Kullabergs Naturreservat


Uppdaterad information om vad som händer i ärendet kommer senare i sommar.

Accessarbetsgruppen

...

Carl Christian Rolf

Inga taggar valda...

Ni måste vara inloggad och medlem för att kunna kommentera nyheten.