Nya ankare på Kullaberg

Information om nya firningsankare på Kullaberg

För ungefär 1,5 år sedan skickade vi i Klätteraccess Syd in en dispensansökan till Länsstyrelsen i Skåne angående bultning av nya firningsankare på Kullaberg. I början av november 2016 fick vi äntligen denna beviljad. Dispensansökan innefattade totalt 11 nya ankare på 9 olika klippor i reservatet. Av dessa har vi beviljats dispens för att sätta upp alla föreslagna ankare utom ett vid Ribars torn (öster om Visitgrottan) då platsen för det sistnämnda är belägen inom ett område som snart beläggs med beträdnadsförbud med hänvisning till fågelskydd.

Uppsättningen av ankarna (kemankare i syrafritt rostfritt stål) kommer att ombesörjas av Klätteraccess Syd tillsammans med Länsstyrelsen. Detta arbete är redan i full gång och flera av ankarna är redan på plats. Dessa är märkta ”Uppsatt 2016 med tillstånd av Länsstyrelsen Skåne”. Se bilden vilka klippor kommer att få nya ankare. (Bilden är förminskad här på hemsidan och det är lite svårt att se, klipporna är K2, Carstens Ränna, Spindelnätet, Åkersberget, Palnatokes skränt, Kullamannens dörr och Napoleons hatt)

Vi vill dock påpeka att dispensen enbart rör dessa 10 ankare och INTE öppnar för fri bultning på Kullaberg!

Med vänliga hälsningar,
Johan Magnusson (HK2), Fredrik Mattisson (SKK), Håkan ”Ygge” Peterson (MKK), Magnus Nilsson (SKK) och Anders Strange DBKK för Klätteraccess Syd

...

Fredrik Mattisson

Inga taggar valda...

Ni måste vara inloggad och medlem för att kunna kommentera nyheten.