Accessinformation

Viktig accessinformation

Efter en lång vinter är det äntligen dags för en ny klättersäsong! Vi i Klätteraccess Syd vill passa på att informera lite om accessläget i Skåne.

Vilka är vi?

Klätteraccess Syd (KaS) är en arbetsgrupp där merparten av de skånska klätterklubbarna samt Dansk Bjerg- & Klatreklub är representerade. Klubbarna representeras av de av årsmötena utsedda accessansvariga. Arbetsgruppens uppdrag är att bevaka och driva accessrelaterade klätterfrågor i regionen Skåne och angränsande närområden. Målsättningen är huvudsakligen att främja klättrarnas lokala tillgång till klätterklippor och boulderområden.

Vår uppmaning till er:

Det är mycket viktigt att alla klättrare tar ansvar och söker upp aktuell accessinfo för de klätterområden de ska besöka, för att inte äventyra framtida access till klipporna. För alla svenska klippor kan ni hitta aktuell information här: http://access.bergsport.se/

Lite kort om accessläget på våra Skånska pärlor:

Kjugekull:

Länsstyrelsen har planer på att inrätta ett naturreservat på Kjugekull. KaS har haft kontakt med Länsstyrelsen, och indikationerna är att de är positiva till framtida klättring på Kjugekull. KaS fortsätter dialogen och håller ett öga på vad som händer. Vi vill be alla klättrare om det som kan verka självklart: Plocka upp skräp efter er och andra, håll låg profil, använd toaletter, var vänliga mot andra besökare.

Kullaberg:

Som vanligt är det under häckningsperiod (pilgrimsfalk) totalt beträdnadsförbud på alla klippor mellan Djupadal och Valdemarsgrottan från 1:a mars till 15:e juli. Numera (från 2014) gäller också att väggarna Sväveflyverväggen, Vandflyerväggen och Visitgrottan berörs av förbudet, under samma period. Mer detaljerad info finns här: http://access.bergsport.se/kullaberg/

Vänligen respektera förbuden. KaS jobbar på att mjuka upp förbuden, och göra dem häckningsbaserade istället för datumbaserade. Att informationskanalerna inom vårt community fungerar bra, och att klättrarna har förstått situationen, är en förutsättning för att vi ska vara trovärdiga och ha någon chans att få förändring. Därför får vi alla lugnt vänta till sommaren för att klättra på dessa fantastiska väggar.

Ett dokument som alla Kullabergsklättrare bör läsa: http://bergsport.se/wp-content/uploads/2014/02/pilgrimsfalkbergsport.pdf

Soffabacken:

Parkeringsmöjligheterna är begränsade. Tänk på att absolut inte blockera en privat väg. Är det fullt får ni köra och gå lite längre.

Om ni har några accessrelaterade frågor, kontakta accessansvarig i er klubb:

- Håkan Petersson, access(snabel-a)climbing.nu, Malmö Klätterklubb
- Johan Magnusson, johanmagnusson88(snabel-a)gmail.com, Helsingborgs Klätterklubb
- Fredrik Mattisson, fredrikmattisson(snabel-a)yahoo.se, Skånes Klätterklubb
- Anders Strange, anders.strange(snabel-a)gmail.com, Dansk Bjerg- & Klatreklub

Glada klätterhälsningar
Klätteraccess Syd

...

Fredrik Mattisson

Inga taggar valda...

Ni måste vara inloggad och medlem för att kunna kommentera nyheten.