Motioner och propostioner

Viktig info inför årsmötet!

Inför årsmötet har det kommit in två motioner och en proposition har skrivits av styrelsen. Alla tre ligger uppe under dokumentsidan på hemsidan, med prefixet 2015_. Styrelsens ståndpunkt angående motionerna ligger också där, med samma prefix.

http://skaneskk.se/Documents.aspx


Inför årsmötet - läs igenom de fyra dokumenten, och ta ställning till vad du tycker i frågorna. På så sätt kan vi ha en bra debatt med väl genomtänkta argument på årsmötet, där beslut tas om förslagen.


...

Fredrik Mattisson

Inga taggar valda...

Ni måste vara inloggad och medlem för att kunna kommentera nyheten.