Årsmöte

Kallelse till Skånes Klätterklubbs årsmöte 2015

Torsdagen den 26 februari klockan 18.00 kommer vi att hålla årsmöte på Skånes Klätterklubb i Lund.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna för att diskutera hur vi på bästa sätt ska använda våra pengar och föra klubbens verksamhet framåt. Det är viktigt att just du kommer för att göra din röst hörd. Som vanligt bjuder SKK på en välsmakande fika. Eventuella motioner till årsmötet skickas senast den 11:e februari till fredrikmattisson(schnabela)yahoo.se.

Observera att det inte är öppet för klättring under kvällen.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Godkännande av föredragningslista
5. Val av mötesordförande och sekreterare
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Behandling av verksamhetsberättelse för 2014
Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för 2014)
Revisionsberättelse för 2014
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av funktionärsposter
11. Behandling av motioner och propositioner
12. Fastställande av avgifter och arvoden
13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
14. Verksamhetsplanering
15. Fastställande av firmatecknare
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande


Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

...

Fredrik Mattisson

Inga taggar valda...

Ni måste vara inloggad och medlem för att kunna kommentera nyheten.