Bokningar tas för närvarande inte emot

På grund av den rådande situationen med Covid-19 så tar inte Skånes Klätterklubb emot bokningar.

Vi inväntar vidare information från Folkhälsomyndigheten innan vi öppnar igen.